0932179666

Tấm chống cháy Calcium silicate

Vật liệu chống cháy calcium silicate dạng tấm được hình thành từ thành phần chứa các khoáng bền nhiệt tobermorite, xolotnite, được tổng hợp ở điều kiện nhiệt độ và áp suất cao. Vật liệu có cấu trúc vi xốp, nhẹ, chịu được nhiệt độ cao và cách nhiệt, cách âm tốt.

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT:

– Vật liệu nhẹ, có cấu trúc vi xốp nên có tính cách nhiệt tôt( độ dẫn nhiệt thấp );- Độ bền cơ cao;-  Chịu được nhiệt độ cao, có thể làm việc ổn định ở nhiệt độ lên đến 1100 oC;-  Hoàn toàn không cháy và không phát sinh khói độc hại;-  Không chứa các chất độc hại đối với sức khỏe con người;-  Không giảm chất lượng theo thời gian;-  Dễ cắt, gia công khi thi công lắp ráp;
–  Màu trắng, dễ sơn hoặc áp dụng các lớp phủ trang trí khác nhau.

CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT:

Chỉ tiêu / Loại sản phẩm
CS-1 CS-2 CS-3 CS-3
1-  Dung trọng /Bulk density,   (kg/m3) 300-500 500-800 800-1000 1000-1200
2-  Độ bền uốn / Bending strength,   (MPa) 1.5 – 3.0 3.0 – 6.0 6.0 – 8.0 10.0 –12.0
3-  Độ co / Linear shrinkage, at  1000oC,               (%) ≤2 ≤2 ≤2 ≤2
4-  Độ dẫn nhiệt / Thermal conductivity, at 70oC(W/m.K) 0.07-0.09 0.09-0.12 0.12-0.14 0.14-0.18
5- Độ bắt lửa (tính không cháy) /  Non-flammability A Grade A Grade A Grade A Grade
6- Giới hạn chống cháy / Fire resistant limited,  (h) ≥2 ≥2 ≥2 ≥2