0932179666

Thiết bị thủy chuẩn

• Máy được sử dụng để lập lưới cao độ hạng I, II,… quan trắc lún công trình với mia mã vạch Invar chuyên dụng (kèm theo máy) cho độ chính xác cao đến 0.2 mm.

• Máy có thể dùng mia mã vạch thường cho độ chính xác thấp hơn.

• Máy có khả năng đo và hiện số đọc độ cao trên mia và đo khoảng cách từ máy đến mia 100m với độ chính xác cao.

• Máy có khả năng lưu lại kết quả đo và trút ra máy tính bằng cáp chuyên dụng kèm theo máy.