0932179666

Dây thừng ceramic chịu nhiệt

Nhiệt độ liên tục tối đa: 12500C

Nhiệt độ nóng chảy: 18000C

Màu sắc: Trắng

Thành phần hoá học: 70% Al, 30% SiO2.

Mật độ: 0,6 – 0,8g/cc.

Kiểu dệt: Bện và xoắn.

Kích cỡ : Ø 6,8,10,12,16,20,25mm